მსოფლიოში დრონების გამოყენება დღითი-დღე იზრდება.  მათ თითქმის ყველა ინდუსტრიაში ვიხილავთ, ვიანიდან დრონი არის იარაღი, რომლის გამოყენებითაც ადამიანი იმარტივებს სამუშაოს. მათი გამოყენება 21-საუკუნეში უამრავი პრობლემის გადაჭრას ემსახურება.

სოფლის მეურნეობის მომავალი დრონებშია!

ოფიციალური წარდგენის მიხედვით, DJI T16 დრონმა შეიცვალა საერთო სტრუქტურა და შეითავსა მოდულირებული დიზაინი, რამაც უზრუნველყო მაღალი ტვირთამწეობა და ფართო შესხურების  დიამეტრი.

 DJI-იმ ახალი აგროდრონი, მეტი ტვირთამწეობისა და უფრო ფართო

შესხურების დიამეტრის მქონე   T16 -წარადგინა

რომელი სასუქი ჯობია- თხევადი თუ გრანულოვანი?

სასუქების კატეგორიზაციის რამდენიმე გზა არსებობს. თანამედროვე სოფლის მეურნეობაში მათ ძირითადად ჰყოფენ, თხევად და გრანულოვან სასუქებად. მცენარის კვების კუთხით, ორივე მათგანს აქვს თავისი დადებითი და უარყოფითი მხარეები. 

6 გზა, თუ როგორ გამოვიყენოთ დრონები სოფლის მეურნეობაში

დრონებს ფართოდ იყენებენ კომერციული, ინდუსტრიული თუ პირადი მიზნებისთვის სხვადასხვა სფეროში. დღესდღეობით ერთ-ერთი სფერო, სადაც უპილოტო საფრენ აპარატებს ყველაზე დიდი პოტენციალი აქვს, სოფლის მეურნეობაა.

გთავაზობთ დრონების გამოყენების 6 გზას სოფლის მეურნეობაში:

©2018 Agricopter